Ogłoszenie umowy z mieszkańcami

Ogłoszenie umowy z mieszkańcami

Gdańszczanie,
Przedstawiam 10 punktów programu, które zamierzam zrealizować w najbliższej kadencji Rady Miasta Gdańska. Na tablicy zawierającej propozycje konkretnych działań dla okręgu złożyłem własnoręczny podpis. Dla mnie to ważny moment gdyż to umowa słowna między mną, a Wami – mieszkańcami Gdańska. Odtąd o programie będziemy dyskutować podczas bezpośrednich spotkań na ulicach naszego okręgu. Serdecznie zapraszam do dialogu 🤝

Kliknij i zapoznaj się z moim programem wyborczym.