O mnie

Od najmłodszych lat moje życie związane jest z Wrzeszczem.

Urodziłem się 1 października 1983 roku w Gdańsku. Od najmłodszych lat moje życie związane jest z Wrzeszczem. Swoją edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki. Następnie naukę kontynuowałem w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

 

Jestem absolwentem Akademii Marynarki Wojennej na kierunku stosunki międzynarodowe. Dodatkowo ukończyłem podyplomowe studia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku menedżer sportu. Natomiast w 2023 roku obroniłem dyplom MBA na Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.

 

Zawodowo, od 2008 r., związany jestem z administracją samorządową i państwową. Początkowo pracowałem w działach administracji Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Od 2021 roku pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, obecnie na stanowisku dyrektora Biura Kadr, wcześniej pełniłem m. in. funkcję p.o. dyrektora oddziału IPN w Lublinie (2021 r.) i Łodzi (2023 r.). Poza pracą zawodową jestem również sekretarzem Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie (od 2022 r.), a także członkiem Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (od 2017 r.).

 

Od 2011 r. jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej w Forum Młodych PiS.

 

Moją ogromną pasją jest sport. Swój wolny czas lubię spędzać kibicując gdańskim drużynom, a także na treningach, w szczególności grając w piłkę nożną, ćwicząc pięściarstwo oraz bieganie. Zdrowe nawyki oraz zamiłowanie do aktywnego wypoczynku staram się zakorzenić w moim synu Dawidzie.

 

To właśnie sport i zdrowie oraz działalność łącząca pokolenia są moimi wyznacznikami i to na nich skupię się realizując swoje zdania jako Radny Miasta Gdańska. Są to główne deklaracje, które złożyłem w moim programie wyborczym.

 

Jestem dumny z faktu, że byłem radnym pierwszej kadencji (2011-2015 r.) Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Przewodniczyłem Komisji Sportu, co zaowocowało organizacją pierwszego Biegowego Grand Prix Dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz zacieśnieniem współpracy z klubami sportowymi i pasjonatami sportu w dzielnicy.

 

Urodziłem się w Gdańsku i chcę dla mojego miasta jak najlepiej. Jego rozwój rozumiem jako łączenie dziedzictwa i tożsamości z tworzeniem szans dla dalszego postępu. Nawiązując do hanzeatyckich tradycji, idei wolności i Solidarności uważam, iż należy przywrócić Gdańskowi jego blask i ważną rolę na mapie Polski i Europy.

 

Stojąc twarzą do morza, reagując na dynamikę zmieniającego się świata, rozwijając infrastrukturę i komunikację, kładąc duży nacisk na poprawę oraz rozwój edukacji i zdrowia mieszkańców wierzę, że wspólnie przywróćmy świetność naszego miasta.