program wyborczy Tag

Gdańszczanie,Przedstawiam 10 punktów programu, które zamierzam zrealizować w najbliższej kadencji Rady Miasta Gdańska. Na tablicy zawierającej propozycje konkretnych działań dla okręgu złożyłem własnoręczny podpis. Dla mnie to ważny moment gdyż to umowa słowna między mną, a Wami - mieszkańcami Gdańska. Odtąd o programie będziemy dyskutować...