Współpraca ze Strażą Graniczną 6 grudnia 2021

Spotkanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

6 grudnia 2021 roku w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie spotkałem się z komendantem NOSG gen. bryg. SG Jackiem Szcząchorem. Podczas rozmowy omówiliśmy kwestie poszerzenia współpracy Lubelskiego IPN oraz NOSG o kolejne inicjatywy związane z edukacją historyczną. Straż Graniczna jest spadkobiercą tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza, dlatego to zagadnienie jest szczególnie ważne dla współczesnych obrońców naszych granic.